Historie

Sinds jaar en dag geldt bij Héman maar een simpele lijfspreuk: Het grootste assortiment is onze basis. Wij staan in voor onze verhuurde artikelen en een stipte levering. Daar kunt u op rekenen! Op deze pagina laten wij u kennismaken met ons bedrijf. Een profiel van een verhuurservice die al sinds 1900 staat voor betrouwbaarheid en service. Héman is een verhuurservice met ruim 100 medewerkers, een wagenpark van ruim 16 trucks.Toch heeft het honderd jaar geduurd voor het zover was!

In 1900 al werd het bedrijf opgericht met een winkeltje in de Amsterdamse Jordaan. In de vijftiger jaren kwamen de eerste grote klanten, waaronder de Universiteit van Amsterdam, de NBBS en Grand Hotel Krasnapolsky. Dit was het begin van een groei die tot aan vandaag de dag voortduurt. In 1979, werd besloten de verhuurservice in een opslagruimte in het Westelijk Havengebied voort te zetten. Vanaf dat moment kwamen de zaken in een stroomversnelling. Grote cateringbedrijven uit het hele land, hotels en bedrijven als Albert Heijn, Philips en Nestlé gingen gebruik maken van Héman Verhuurservice.

Zodoende was nog geen acht jaar later de opslagruimte aan de Archangelkade te klein geworden. Er werd besloten in het industriegebied Stammerdijk in Diemen een nieuw pand te bouwen dat in 1987 werd betrokken. De grote aantallen verhuurartikelen en het reusachtige assortiment vroegen om een overzichtelijk magazijn waar de goederen snel en efficiënt opgeslagen konden worden. Zo zorgde een goed geoutilleerde kantoorruimte ervoor dat onze medewerkers de opdrachten geheel geautomatiseerd en probleemloos konden afhandelen.Een moderne afwasstraat stond borg voor de opperste hygiëne van de verhuurde artikelen. Anno 1994 werd de overstap gemaakt naar de huidige locatie, de Joan Muyskenweg in Amsterdam. Voorzien van alle moderne logistieke gereedschappen, op elk operationeel gebied, twee hypermoderne afwasstraten en een vloeroppervlak van ruim 11000 vierkante meter is Heman verhuurservice een absoluut begrip geworden in de Nederlandse verhuurbranche. Het voortdurend werken aan een kwalitatief hoogwaardig product is de waarborg voor continuiteit en groei.

Het pand aan de Joan Muyskenweg is uitgebouwd met een extra verdieping in 2013. Hierdoor kon er op dezelfde bedijfsruimte nog meer materialen worden opgeslagen. In het jaar er op heeft Héman het meerderheids aandeel overgenomen van Trends for Rent en BloemBloem welke onder de Jaarbeurs B.V. vielen. Deze overname heeft uiteindelijk geleid tot een samenvoeging van de kantoren en het personeel in 2016. Er is in Mijdrecht een extra pand bijgekocht om de decorbouw, bloembinderij en opslag van BloemBloem te kunnen vestigen. Door deze grote verschuivingen zijn intern de processen verbeterd en gemonderniseerd. De capaciteit van het assortiment is enorm gestegen waardoor het aanbod nog breder is geworden en de voorraden flink zijn opgehoogd.

De trend van modernisering heeft Héman doorgezet in 2017 met het lanceren van de nieuwe webshop en in 2019 heeft BloemBloem een nieuwe inspiratie website gelanceerd met een moodboard-tool, waar klanten zelf hun moods kunnen creëren.

  

 

Met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen richten Héman Horecaverhuur en BloemBloem zich op twee hoofdonderwerpen: milieu en haar (primaire) activiteit ten gunste van de maatschappij. 

Milieu

Het huren van materialen in plaats van kopen is in de basis al duurzaam. Bovendien is BloemBloem een maatschappelijk verantwoorde onderneming. MVO doelstellingen zijn opgenomen in de beleidsverklaring. We volgen MVO ontwikkelingen op de voet.
Enkele activiteiten zijn:

•             Héman & BloemBloem hebben een groot wagenpark, waarbij jaarlijks de oudste wagens worden ingeruild voor nieuwe, met de nieuwste Euronorm. Zo blijft ons gehele wagenpark up-to-date

•             Héman & BloemBloem voilgen ontwikkelingen vanuit overheidsorganen en laat deze toetsen op haalbaarheid. Zo loopt er nu een onderzoek voor het plaatsen van zonnepanelen op ons dak. Maar ook de ontwikkeling op het gebied van elektrische vrachtwagens volgen we nauwgezet

•             De afdeling planning en transport maakt de routes door heel Nederland zo economisch mogelijk. We zijn op dit gebied met externe specialisten in gesprek om gezamenlijk een reductie in Co2 uitstoot te reduceren

•             Héman & BloemBloem hebben als doel om logistieke processen zo veel mogelijk te digitaliseren om het papiergebruik te reduceren

•             Elke rolcontainer wordt ter bescherming gedurende het transport geseald. Al het sealfolie dat BloemBloem hiervoor gebruikt is gemaakt van gerecycled plastic en wordt na gebruik weer ter recycling aangeboden

•             Uiteraard wordt al het afval, dat niet voor hergebruik geschikt is, gescheiden aangeleverd

•             Tijdens ons inkoopproces houden we rekening met milieuaspecten. Zo is er bijvoorbeeld in de zomer van 2019 een nieuwe vaatwasser geïnstalleerd die zowel water- als energiebesparend is

•             Implementatie van een ISO 26000 norm of MVO prestatieladder, is een doel van Héman & BloemBloem, maar de inzet weegt vooralsnog niet op tegen de resultaten

•             Héman & BloemBloem heeft een grote eigen technische dienst. Hier worden bijvoorbeeld duurzame verpakkingsmaterialen gemaakt. Denk aan karren of houten boxen t.b.v. van meubilair, maar ook de kunststof kratten t.b.v. mastiek

•             Ook wordt de technische dienst ingezet om materialen te repareren. Ze maken veel artikelen volledig zelf, repareren deze en/of maken van twee items één. Hierbij is sprake van hergebruik. Het hergebruiken van materialen en terugdringen van afval wordt hier sterk gerealiseerd

•             Het ISO 9001 certificaat heeft niet direct betrekking op het milieu, maar is wel een kwaliteitsprogramma dat gebaseerd is op continue verbetering van de bedrijfsvoering. Héman & BloemBloem zijn ISO 9001 gecertificeerd.

Activiteiten ten gunste van de maatschappij

Héman sponsort al 27 jaar mee aan het Amsterdam Diner (aidsbestrijding), maar ook het jaarlijkse DaDa galadiner in Rotterdam (stichting DaDa), Ronald McDonaldhuis, Only Friends Gala (sport voor gehandicapte kinderen) zijn enkele grote voorbeelden. Per jaar sponsoren we rond de 30 evenementen ten gunste van goede doelen. Dit betreft voornamelijk productsponsering aan grote evenementen zoals galadiners. De meeste actiepunten zullen nauwelijks gecommuniceerd worden, omdat wij deze activiteiten zien als MVO werkwijze en niet als een marketing-tool. Daar waar opdrachtgevers direct betrokken zullen worden, zullen we hen informeren - direct of middels onze periodieke nieuwsbrief. Bij elke keuze houden wij rekening met maatschappelijke en milieutechnische belangen.